ประสพสุข พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์

call 02-735-5720 location_on 543/10 ซอยนวมินทร์ 10 ถนน อาคารสงเคราะห์ 5 แขวงคลองจั่น เขต บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 mail prasopsuk.properties@gmail.com

เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา

ศูนย์รับฝากขายบ้านและจัดหาที่ดินเพื่อการลงทุน

ประสพสุข พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเมนท์


ประสพสุข พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเมนท์ ก่อตั้งขึ้นโดยมี นางสาวรัตนา ยิ้มชูเดช ดำเนินธุรกิจรับปรึกษาและบริหารการตลาดการขายอสังหาริมทรัพย์โดยเฉพาะโครงการบ้านจัดสรร/อาคารชุด ทีดินเปล่า อาคารสำนักงาน ฯลฯ ครบวงจร ด้วยบุคลากร และทีมงานที่มีความรู้ความสามารถในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ มากว่า 10 ปี ในทุกๆ ด้านโดยวัตถุประสงค์ในการดำเนินธุรกิจ เพื่อเป็นผู้นำและมุ่งมั่นในการสร้างผลงาน ควาน่าเชื่อถือและความไว้วางใจให้กับลูกค้า โดยยึดมั่นหลักจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ

ด้วยความมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำในธุรกิจรับปรึกษา และบริหารการตลาดการขายอสังหาริมทรัพย์ จึงได้เล็งเห็นความสำคัญในเรื่อง บุคลากร ซึ่งบริษัทได้ฝึกอบรมพนักงานทั้งภายในและภายนอกในทุกตำแหน่งเป็นประจำเพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถ ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

ลักษณะกิจการ

ประสพสุข พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเมนท์ รับบริหารการตลาดการขายและรับปรึกษา ให้คำแนะนำโครงการบ้านจัดสรร/อาคารชุด ที่มีความพร้อมที่สุดบริษัทหนึ่ง ด้วยบุคลากรและทีมงานที่มีความรู้ความสามารถในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ มากว่า 5 ปี ในทุกๆ ด้าน อาทิเช่น

*การวางแบบแผนของโครงการ (Project Concept)

*การวางแผนการตลาด และการขาย (Marketing And Selling Plan)

*การกำหนดกลยุทธ์ทางการขาย (Selling Strategy)

*การส่งเสริมการขาย / การโฆษณา (Promotion / Advertising)

*การประชาสัมพันธ์โครงการ (Project Public Relation)

*การดำเนินการขายและปิดการขาย (Selling Process / Close Sales)

*การจัดหาสถาบันการเงินให้กับลูกค้าที่ซื้อบ้านและอาคารชุด (Co-Ordinate With Bank)

*การวิเคราะห์ เครดิต ลูกค้า (Credit Analysis)

*การวิเคราะห์ทางการเงินของโครงการ (Project Financial Analysis)


นอกจากนี้ประสพสุข พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเมนท์ ยังมุ่งมั่นในการสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพประสานการทำงานเป็นทีม เน้นการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อเพิ่มประสิทธิผล สูงสุดในการจัดการ พร้อมกับมุ่งมั่นในการสร้างผลงานความน่าเชื่อถือ และไว้วางใจจากลูกค้าของประสพสุข พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเมนท์ โดยยึดมั่นหลักจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ

ประโยชน์ที่จะได้รับในการใช้บริการ

The property has been added to favorites.
arrow_upward